Νευροπλοήγηση

Την τελευταία δεκαετία χρησιμοποιείται μια καινούργια διεγχειριτική τεχνική που βοηθάει τον νευροχειρουργό να ερμηνεύει στο τρισδιάστατο, τα απεικονιστικά ευρήματα, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας τα οποία ενσωματώνει ένα μηχάνημα υπολογιστικής τεχνολογίας. Το μηχάνημα αυτό, δέχεται προεγχειριτικές απεικονίσεις και τις προβάλλει συνδιάζοντας λήψεις / εικόνες στο χειρουργείο, δίνοντας έτσι απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο και απόλυτη ασφάλεια στην χειρουργική προσπέλαση.

Τα αρχικά προβλήματα ακρίβειας που προέκυπταν από την διεγχειριτική εγκεφαλική ολίσθηση λόγω παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού, επιλύονται, χρησιμοποιώντας ένα αυτόνομο σύστημα σάρωσης τρισδιάστατων υπερήχων, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της επέμβασης και ως εκ τούτου την ασφάλεια του ασθενούς.

Επί του παρόντος, η νευροπλοήγηση χρησιμοποιείται στην χειρουργική εγκεφάλου ενώ είναι υπό εξέλιξη, τεχνική εφαρμογής στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού.

Στο εγγύς μέλλον εκτιμάται ότι η τεχνική αυτή θα μπορεί να εφαρμοσθεί και στην χειρουργική άλλων οργάνων, στον θώρακα, την κοιλιά κ.α.

Οι εφαρμογές της νευροπλοήγησης στην νευροχειρουργική σήμερα είναι :