Όγκοι νωτιαίου μυελού

Οι όγκοι του νωτιαίου μυελού αποτελούν το 5% όλων των όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), κάτι που αντιστοιχεί σε 5-6 όγκους ετησίως ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην χώρα μας.

Οι όγκοι αποτελούν την πλέον συνήθη αιτία συμπίεσης του μυελού. Όπως και στον εγκέφαλο, στον νωτιαίο μυελό εμφανίζονται οι ίδιοι όγκοι δηλ. μηνιγγίωμα, γλοίωμα, νευρίνωμα κ.α. Οι όγκοι του νωτιαίου σωλήνα ανάλογα με την εντόπισή τους διακρίνονται σε:

Εξωμηνιγγικούς 20%
Παραμυελικούς (ενδομηνιγγικούς) 60%
Ενδομυελικούς 20%

Εξωμηνιγγικοί όγκοι

Οι περισσότεροι εξωμηνιγγικοί όγκοι είναι δευτεροπαθείς / μεταστατικοί και αποτελούν την πλειοψηφία των κακοηθών όγκων. Προέρχονται συνήθως από τον πνεύμονα, τον προστάτη / μαστό, το νεφρό, από μυέλωμα ή λέμφωμα. Στο 50% των μεταστάσεων η πρωτοπαθής εστία είναι άγνωστη και η διάγνωση γίνεται μετά από βιοψία / χειρουργείο.

Μεταξύ των υπολοίπων εξωμηνιγγικών όγκων δισκρίνονται οι καλοήθεις χόρδωμα , νευρίνωμα και μηνιγγίωμα.

Σχηματική απεικόνιση ενδομηνιγγικού όγκου - μηνιγγίωμα

Παραμυελικοί / εδνομηνιγγικοί όγκοι

Οι όγκοι αυτοί αποτελούν την πλειονότητα όλων των όγκων του νωτιαίου σωλήνα και είναι συνήθως μηνιγγιώματα και νευρινώματα. Όπως και μεταξύ των ενδοκρανιακών όγκων, τα μηνιγγιώματα είναι περισσότερο συνήθη στις γυναίκες. Τα μηνιγγιώματα δεν προκαλούν αλλοίωση στον σκελετό σε αντίθεση με τα νευρινώματα τα οποία φθείρουν τον σκελετό και διευρύνουν τα σπονδυλικά τρήματα με έσω και έξω εντόπιση υπό μορφή «κλεψύδρας», ιδιαίτερα τα νευρινώματα της αυχενικής μοίρας.

Ενδομυελικός όγκος στην αυχενική μοίρα

Ενδομυελικοί όγκοι

Ενδομυελικά εμφανίζονται διάφορα γλοιώματα, όπως το επενδύμωμα (70%), το αστροκύττωμα, το νευροβλάστωμα (παιδιά), το λίπωμα, οι δερμοειδείς όγκοι και το αγγείωμα.

Οι ενδομυελικοί όγκοι μπορεί να είναι επιμήκεις καταλαμβάνοντας πολλά επίπεδα, μεγαλώνουν σιγά και επηρεάζουν αρχικά την αίσθηση του πόνου και της θερμοκρασίας ενώ η αίσθηση της αφής και της εν τω βάθη αισθητικότητας παραμένουν άθικτες.Κλινική εικόνα και συμπτώματα των όγκων του νωτιαίου μυελού

Η κλινική εικόνα εξαρτάται από τον βαθμό πίεσης που ασκεί ο όγκος στον μυελό και φυσικά το επίπεδο. Αιφνίδια πίεση έχει σαν αποτέλεσμα χαλαρή πάρεση όπως και στο τραύμα ή την αιμορραγία, ενώ χρόνια πίεση προκαλεί σπαστική παραπάρεση με αυξημένα αντανακλαστικά και θετικό σημείο Babinski.

Ο πόνος είναι ένα κοινό αρχικό σύμπτωμα που μοιάζει με οσφυαλγία και μπορεί να υπάρχει για αρκετό χρονικό διάστημα πριν εγκατασταθεί πλήρως η συμπτωματολογία. Ο πόνος μπορεί να είναι ριζιτικός και να μοιάζει με μεσοπλεύρια νευραλγία ή στηθάγχη ή πάθηση κοιλίας. Ο πόνος αυξάνεται κατά την δοκιμασία Valsalva π.χ. βήξιμο, φτάρνισμα ή άρση βάρους.

Διαταραχές αισθητικότητας είναι ένα άλλο σύμπτωμα των όγκων του νωτιαίου μυελού, ιδιαίτερα στα κάτω άκρα και σε περίπου τρία δερματόμια κάτωθεν του επιπέδου της βλάβης. Προηγούνται οι διαταραχές της επί πολύς αισθητικότητας, του πόνου και της θερμοκρασίας και αργότερα εμφανίζονται διαταραχές στην εν τω βάθη αισθητικότητα και δόνηση.

Συμπίεση πρόσθια και πλάγια προκαλεί το σύνδρομο του Brown-Sequard, δηλ. ομόπλευρη πάρεση του κάτω άκρου, διαταραχές της εν τω βάθη αισθητικότητας και αφής και ετερόπλευρα απώλεια αίσθησης πόνου και θερμοκρασίας. Εστιακά, στον αυχένα επικρατούν η αυχεναλγία, αδυναμία στα άκρα, σύνδρομο Horner (πτώση βλεφάρου, μύση, ενόφθαλμος), σπαστικότητα και τετραπληγία. Στην θωρακική μοίρα πόνος με ζωνοειδή κατανομή, αδυναμία κάτω άκρων, απώλεια αντανακλαστικών κοιλίας και όρχεων και δυσλειτουργία σφιγκτήρων. Τέλος από την περιοχή του μυελικού κώνου, εκτός του πόνου, ορθοκυστικές διαταραχές και πάρεση στα κάτω άκρα.

Διάγνωση και θεραπεία

Η διάγνωση επιτυγχάνεται με την σωστή λήψη ιστορικού και την λεπτομερή εξέταση και επιβεβαιώνεται με νευροαπεικόνιση (ακτινογραφία, αξονική και μαγνητική τομογραφία).

Όταν αναλογιστεί κανείς ότι έως και 90% των ασθενών με όγκο στον νωτιαίο σωλήνα θεραπεύονται εφόσον η θεραπεία αρχίσει εγκαίρως, είναι αυτονόητο ότι είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη και σωστή διάγνωση.

Η θεραπεία είναι αρχικά πάντα χειρουργική εφόσον η βασική θεραπευτική αρχή είναι να αποσυμπιέζεται ο νευρικός ιστός, να γίνεται η ακριβής ιστοπαθολογική διάγνωση και να ακολουθείται η όποια συμπληρωματική θεραπεία κριθεί επιπλέον αναγκαία. Η χειρουργική επέμβαση γίνεται με ολική αναισθησία, σε πρηνή θέση μέσω μιας ή πολλαπλών επιπέδων πεταλεκτομής, με μικροχειρουργική τεχνική, νευροπαρακολούθηση και χρήση υπερηχητικών αναρροφητήρων.

Αιμαγγείωμα νωτιαίου μυελού Μηνιγγίωμα νωτιαίου μυελού Νευρίνωμα νωτιαίου μυελού